Phần mềm quản lý bán hàng Vật Liệu Xây Dựng

iSales management software

Phần mềm quản lý bán hàng Vật Liệu Xây Dựng: iSales VLXD

Phần mềm quản lý nhà hàng

• Giúp quý khách hàng quản lý hàng hóa của mình một cách dễ dàng nhất như: đa dạng về quy cách hàng hóa. Nhập hàng hóa về theo: bó, hộp hoặc thùng nhưng Xuất bán có thể theo: m2, viên lẻ hoặc thùng. Quản lý nhập xuất theo: công trình, theo người giới thiệu. Quản lý công nợ thu chi, quản lý các quỹ tiền mặt, quản lý doanh thu lãi - lỗ theo từng chi nhánh, quản lý tính lương theo sản phẩm hoặc theo khoán công ngày, có thể tạo bảng châm công bằng tay hoặc tích hợp với máy chấm công bằng vân tay hoặc thẻ từ

• Hỗ trợ xem báo cáo thống kê, xem công nợ khách hàng, nhà cung cấp, xem nhật ký nhập xuất theo khách hàng, nhà cung cấp ... trên điện thoại thông mình, máy tính bảng có kết nối intnernet.

Dùng ngay miễn phí!

Quản lý danh mục

 • Danh mục chi nhánh

  • Cấu hình giờ làm việc, kho và quỹ tiền mặt nhập xuất mặc định
  • Danh mục kho hàng theo chi nhánh.
  • Danh mục loại hàng hóa.
  • Danh mục đơn vị tính.

 • Danh mục hàng hóa theo quy cách

  • Viên lẻ, Thùng x 10 viên, Thùng x 20 viên, Bó x 10 viên, Bó x 20 viên
  • Danh mục bộ sản phẩm (được xây dựng bởi danh mục hàng hóa).
  • Danh mục khách hàng.
  • Danh mục nhà cung cấp.

Dùng ngay miễn phí!

Quản lý nhập - xuất - đặt hàng

 • Các chức năng nhập

  • Nhập từ nhà cung cấp, Nhập lại hàng hóa từ khách hàng, Nhập chuyển kho ...
  • Các chức năng đặt hàng: Đặt hàng bán lẻ, Đặt hàng đại lý, Đặt hàng nhập.
  • Các chức năng xuất: Xuất bán lẻ, Xuất đại lý, Xuất hủy hàng hóa, Xuất chuyển kho.
  • Các chức năng in ấn: In phiếu xuất, In phiếu nhập, In phiếu đặt hàng, In phiếu thu theo phiếu xuất, In phiếu chi theo phiếu nhập, In danh mục phiếu nhập, xuất hoặc xuất Excel.

Dùng ngay miễn phí!

Quản lý đối tác

 • Nhà cung cấp

  • Công nợ phải trả nhà cung cấp theo khoảng thời gian.
  • Nhật ký nhập hàng từ cung cấp theo khoảng thời gian.

 • Khách hàng

  • Nhật ký nhập xuất của khách hàng theo khoảng thời gian.
  • Công nợ phải thu của khách hàng theo khoảng thời gian.
  • Xem lợi nhuận theo khách hàng hoặc theo các danh mục khách hàng được giới thiệu bởi chủ thầu (trả hoa hồng cho các chủ thầu nếu có).

Dùng ngay miễn phí!


Quản lý công nợ thu chi

 • Tạo các phiếu thu

  • Thu công nợ từ khách hàng, Thu dịch vụ khác.

 • Tạo các phiếu chi

  • Chi thanh toán công nợ cho nhà cung cấp, Chi tạm ứng lương, Chi lương thực lĩnh, Chi khác: intnernet, xăng xe, điện thoại, phụ cấp, thưởng doanh số ...
  • Xem tổng hợp nhật ký thu chi hàng ngày theo từng quỹ tiền mặt hoặc toàn bộ các quỹ tiền mặt.
  • Thống kê thu, chi theo từng loại thu chi.
  • Chuyển khoản nội bộ giữa các quỹ tiền mặt.

Dùng ngay miễn phí!

Quản lý kho hàng hóa

 • Khởi tạo và quản lý hàng hóa theo 1 kho hoặc nhiều kho trong một chi nhánh một cách đơn

  • Khởi tạo số dư đầu kỳ hàng hóa cho từng kho tương ứng.
  • Xem số lượng nhập - xuất - tồn hàng hóa hay bộ sản phẩm theo từng kho hoặc trên toàn bộ các kho thuộc chi nhánh trong khoảng thời gian.
  • Tạo các phiếu chuyển hàng hóa hay bộ sản phẩm giữa các kho trong cùng chi nhánh hoặc khác chi nhánh.
  • Xem chi tiết nhật ký nhập - xuất - chuyển kho - xuất hủy hàng hóa theo hàng hóa trên 1 kho hoặc toàn bộ các kho trong khoảng thời gian.
  • Xuất Excel danh mục hàng hóa hay bộ sản phẩm theo kho trong khoản thời gian.

Dùng ngay miễn phí!


Báo cáo thống kê và Doanh thu

• Danh mục phiếu nhập, chi tiết phiếu nhập theo khoảng thời gian.
• Danh mục phiếu đặt hàng nhập, chi tiết phiếu đặt hàng nhập theo khoảng thời gian.
• Danh mục phiếu xuất bán lẻ, chi tiết phiếu xuất bán lẻ theo khoảng thời gian.
• Danh mục phiếu đặt hàng khách lẻ, chi tiết phiếu đặt hàng khách lẻ theo khoảng thời gian.
• Danh mục phiếu xuất bán đại lý, chi tiết phiếu xuất bán đại lý theo khoảng thời gian.
• Danh mục phiếu đặt hàng đại lý, chi tiết phiếu đặt hàng đại lý theo khoảng thời gian.
• Danh mục phiếu chuyển kho, chi tiết phiếu chuyển theo khoảng thời gian.

Nhật ký xuất nhập

• Nhật ký nhập xuất theo từng hàng hóa và theo khoảng thời gian.
• Nhật ký nhập xuất theo từng bộ sản phẩm và theo thời gian.
• Doanh thu, tính lợi nhuận bán hàng theo Chi nhanh và theo khoảng thời gian.
• Tổng hợp thu chi theo quỹ tiền mặt và theo khoảng thời gian.
• Tổng hợp công nợ với nhà cung cấp theo khoảng thời gian.
• Tổng hợp công nợ của khách hàng theo khoảng thời gian.
• Báo cáo danh mục phiếu thu theo khoảng thời gian.
• Báo cáo danh mục phiếu chi theo khoảng thời gian.

Quản lý tính lương và Chấm công


 • Tạo danh sách nhân viên hưởng lương

  • Họ tên, ngày sinh, bộ phận, hoa hồng bán hàng, hoa hồng giao hàng, thông tin đăng nhập.

 • Định nghĩa các loại hưởng lương cho từng nhân viên

  • Tạo bảng chấm công theo tháng tính lương, hỗ trợ tích hợp máy chấm công vân tay hoặc thẻ từ, hoặc có thể châm công bằng tay
  • Tạo bảng lương tạm ứng theo tháng tính lương.
  • Tạo danh mục các lần "Thưởng" và "Phạt" cho danh sách nhân viên theo tháng tính lương (nếu có).
  • Tạo danh mục các khoản phụ cấp (nếu có) cho từng nhân viên.
  • Tự động tính tổng doanh số bán hàng và doanh số giao hàng cho từng nhân viên trong tháng => tính tổng tiển hoa hồng được hưởng (nếu có) cho từng nhân viên.
  • Xác nhận bảng lương thực lĩnh và in lương chi tiết theo nhân viên.
  • Tự động tạo các phiếu chi lương tạm ứng, chi lương thực lĩnh cho toàn bộ danh sách nhân viên theo tháng lương tương ứng.

Dùng ngay miễn phí!

Quản lý hệ thống

 • • Tạo các nhóm nhân viên: quản lý, bán hàng, giao hàng, kế toán ...
  • Tạo danh sách các nhân viên thuộc vào "Nhóm nhân viên" sẽ được áp dụng các quyền thao tác tương ứng. Với mỗi nhân viên được tạo sẽ có tùy chọn cho phép được đăng nhập phần mềm quản lý hay không được đăng nhập phần mềm (chỉ khai báo để quản lý tính lương).
  • Phân quyền thao tác chức năng trên phần mềm theo từng nhóm nhiên viên đã tạo.
  • Các nhân viên thuộc nhóm nhâm viên đã được phân quyền chỉ được phép thao tác giới hạn trong danh sách các chức năng được cho phép khi phân quyền.

Tích hợp phần cứng


 • • Máy in bill (in nhiệt): in hóa đơn bằng máy in nhiệt hoặc in khổ A5 trên máy in thường.
  • Máy in mã vạch và súng bắn mã vạch: hỗ trợ in mã vạch từ phần mềm, nhập - xuất, tìm kiếm phiếu nhập, phiếu xuất theo mã vạch ...
  • Máy chấm cống: hỗ trợ chấm công tự động bằng vân tay hoặc thẻ từ.

Dùng ngay miễn phí!

BÀI VIẾT HƯỚNG DẪN

02/07/2020
Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý nhà hàng VNSoft Restaurant
Thật đơn giản và dễ dàng cài đặt, bạn chỉ mất chưa đầy 10 phút là đã có thể sử dụng ngay phần mềm quản lý nhà hàng VNSof ...
06/07/2020
Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý nhà hàng VNSoft Shopping
Một vài thao tác đơn giản bạn đã có thể tự mình cài đặt phần mềm quản lý bán hàng VNSoft Shopping để sử dụng...

TIN TỨC NỔI BẬT

30/03/2022
[HƯỚNG DẪN] Cách viết quảng cáo về một món ăn trên facebook
Facebook là một mạng xã hội phổ biến nhất thế giới! Bạn đã đăng tải rất nhiều Status về các món ăn nhưng liệu nó đã đúng ...
08/03/2022
[MẸO NHỎ] Tải và cài đặt phần mềm UltraViewer đơn giản nhất
Ultraviewer là phần mềm Free giúp VNSoft hỗ trợ bạn trong quá trình sử dụng phần mềm quản lý bán hàng từ xa một cách dễ ...
08/03/2022
[GIÁ SỐC] MIỄN PHÍ Phần mềm quản lý nhà hàng, Café, spa, karaoke, ...
Hậu covid, bạn cần chi trả rất nhiều cho việc khôi phục lại nhà hàng, quá cafe....và cả phần mềm quản lý! Chúng tôi sẽ h ...
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
  HOTLINE
Tư vấn, hỗ trợ khách hàng: 0913.241.690 Hoạt động 365 ngày/năm từ 7:00 đến 22:00 kể cả ngày nghỉ lễ tết.
  VNSOFT FANPAGE
Luôn trả lời các thông tin nhanh nhất các bạn thông qua các phản hồi trên Facebook.
  KÊNH HỖ TRỢ YOUTUBE
Luôn cập nhật các kiến thức sử dụng phần mềm tức thời, trực quan giúp người dùng sử dụng được VNSoft dễ dàng và hiệu quả nhất.
Chat hỗ trợ
Chat ngay